Home

Sienjaal richt zich op alle aspecten rond de kwalificerende beoordeling in voornamelijk het mbo.

De expertise van Sienjaal is gebaseerd op jarenlange leservaring op alle niveau’s van het mbo en projectleiderschap van onderwijsvernieuwingsprojecten.